Loterij Oostendorp 40 jaar!

Oostendorp Autogroep 40 jaarOostendorp Autogroep bestaat 40 jaar! De jarige trakteert en dat doen we onder meer met een loterij. Bij aankoop van een auto, onderhoud of schade ontvang je een loterij voucher. Door deze voucher in te vullen en bij één van onze vestigingen in te leveren, kun je gratis meedoen met deze loterij. Door deze voucher in te leveren ga je akkoord met onderstaande voorwaarden en maak je kans op vele leuke prijzen!

Voorwaarden loterij

Hieronder worden de actievoorwaarden beschreven die van toepassing zijn op de tijdelijke actie in het kader van het 40-jarig bestaan van Oostendorp Autogroep. Het betreft hier een loterijachtige winactie met bovenstaande prijzen.

 • Deze actie wordt beheerd door Oostendorp Autogroep, gevestigd in Uden.

 • De actie is van toepassing op alle vestigingen van Oostendorp Autogroep en van 1 april 2016 t/m 31 december 2016. De prijsuitreiking is na 31 december 2016, op een door Oostendorp Autogroep aangewezen moment, plaats en tijd.

 • Men mag zich deelnemer van de winactie noemen wanneer de actiebon volledig is ingevuld en in de daarvoor bestemde locatie is gedeponeerd.

 • Deelnemers aan de loterij dienen 18 jaar of ouder te zijn. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland of zonder verblijfplaats in Nederland.

 • Winnaars van één van de drie hoofdprijzen dienen in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs B.

 • De prijswinnaars worden persoonlijk benaderd middels de contactgegevens die kenbaar zijn gemaakt aan de organisatie.

 • Winnaars worden geacht mee te werken aan promotionele doeleinden, zoals foto’s voor sociale media en nieuwsberichten.

 • Schade en bekeuringen tijdens het jaar gratis rijden in een auto zijn voor eigen rekening.

 • Brandstof is niet inbegrepen bij de hoofdprijs “1 jaar lang gratis autorijden”.

 • Over de uitslag van deze winactie kan niet worden gecorrespondeerd.

 • Medewerkers en hun gezinsleden van de totale Oostendorp Autogroep zijn uitgesloten van deelname aan deze actie. Dat wil zeggen dat zij nooit als winnaar kunnen worden aangewezen.

 • Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan deze tijdelijke winactie.

 • Door het deelnemen aan deze actie, geeft de deelnemer het recht aan de Oostendorp Autogroep om de deelnemer op een later tijdstip te benaderen (voor commerciële doeleinden).

 • De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.

 • Oostendorp Autogroep is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/winactie of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

 • Oostendorp Autogroep is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Oostendorp Autogroep daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door Oostendorp Autogroep op haar website publiekelijk bekend worden gemaakt.

Voor vragen of opmerkingen over deze loterij en haar voorwaarden, kun je hier contact met ons opnemen.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Accepteren