Spookachtig Spel in Oss Actievoorwaarden van Mazda Uden

Hieronder staan alle actievoorwaarden beschreven die van toepassing zijn op de tijdelijke winactie van Oostendorp Auto Mazda Uden, beheert door Oostendorp Autogroep te Uden. Over deze actievoorwaarden kun je contact opnemen met onze afdeling Marketing & Communicatie via communicatie@oostendorp-autogroep.nl.

Prijzen
1x Een weekend rijden in een Mazda MX-5 inclusief één volle tank brandstof

Voorwaarden

-  Deze winactie is van kracht op 28 en 29 oktober als de auto’s op De Wal in Oss staan.

- Je bent deelnemer aan deze winactie zodra je het formulier volledig en juist ingevuld hebt ingevuld en verstuurd.

Als deelnemer aan de winactie dien je 18 jaar of ouder te zijn en in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs B. Deelname is uitgesloten voor personen die niet woonachtig zijn in Nederland of zonder verblijfplaats in Nederland.

- De winnaar van de prijs wordt persoonlijk benaderd via de contactgegevens die zijn ingevuld.

Extra brandstof, schade (eigen risico € 500,- bij niet verhaalbare schade) en bekeuringen tijdens het rijden zijn voor eigen rekening van de winnaar.

- Over de uitslagen van deze winactie kan niet worden gecorrespondeerd.

- Medewerkers van de totale Oostendorp Autogroep zijn uitgesloten van deelname aan deze actie, wat wil zeggen dat zij nooit als winnaar kunnen worden aangewezen.

 - Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan deze tijdelijke winactie.

- Door het deelnemen aan deze actie, geeft de deelnemer het recht aan de Oostendorp Autogroep om de deelnemer op een later tijdstip te benaderen (voor commerciële doeleinden).

- De datum en het tijdstip voor het gebruikmaken van een weekend gratis rijden zijn in overleg.

- De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.

- Winnaars worden geacht mee te werken aan promotionele doeleinden, zoals foto’s voor sociale media en nieuwsberichten.

- Oostendorp Autogroep is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Oostendorp Autogroep daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Oostendorp Autogroep is eveneens gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen.

Op de actiepagina maken we gebruik van cookies om te meten voor tracking doeleinden, maar je persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. 

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Accepteren